Er du blevet aldersdiskrimineret i din jobsøgning?

Nedenstående er et summary af  en klumme bragt i Folketidende.dk den 27. nov. 2023 af Britta Borch Egevang, , Ledelsesrådgiver og Partner, Holmgaard Management

SUMMARYBritta Borch Egevang, Ledelsesrådgiver og Partner, Holmgaard Management

Artiklen “Er du blevet aldersdiskrimineret i din jobsøgning?” skrevet af Britta Borch Egevang, diskuterer spørgsmålet om aldersdiskrimination i jobsøgning. Den fremhæver, at det er ulovligt at blive afvist fra et job på grund af alder i henhold til dansk lovgivning. På trods af dette føler mange, at de er blevet diskrimineret på grund af deres alder i forbindelse med jobansøgninger.

Lovgivning på området
I 2022 blev der vedtaget en lovgivning i Danmark, der forbyder arbejdsgivere at spørge om en ansøgers alder i ansøgningsdokumenter og jobsamtaler. På trods af loven er det ofte nemt for arbejdsgivere at gætte en ansøgers alder ud fra deres eksamensbeviser, eller hvornår de startede deres første job.

Mens loven er blevet støttet politisk og i den private sektor, er der stadig tilfælde af aldersdiskrimination.
I 2022 viste en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), at 9 % af de fastansatte over 50 år følte sig diskrimineret i jobansøgningsprocessen. Blandt arbejdsløse personer over 50 år steg dette tal til 45 %.

Anbefaling
Artiklen afsluttes med at anerkende de eksisterende fordomme om seniorer på arbejdsmarkedet og opfordrer dem, der har oplevet aldersdiskrimination, til at tale åbent om det for at hjælpe med at bekæmpe problemet. Hvis nogen mener, at de kan bevise aldersdiskrimination, kan de indgive en klage til Ligestillingsnævnet eller kontakte deres fagforening.

Læs hele klummen på: Folketidende.dk

Britta Borch Egevang / Folketidende

Britta Borch Egevang er ledelsesrådgiver og partner hos Holmgaard Management og skriver om virksomhedsledelse for Folketidende. Britta har flere års erfaring med ledelse og rekruttering inden for den offentlige- såvel som den private sektor, herunder ejerledede virksomheder, fonde og organisationer.

Britta Borch Egevang Holmgaard Management

Britta Borch Egevang, Partner, Executive Search, Holmgaard Management

Om aldersdiskriminering

Der eksisterer desværre stadig en lang række fordomme om seniorer på arbejdsmarkedet