Hvad er Outplacement?

Outplacement tilbydes og betales
som udgangspunkt af virksomheden
for at hjælpe ved opsigelser og karriereskift