Executive Outplacement for ledere og direktører

Outplacement tilbydes og betales
som udgangspunkt af virksomheden
for at hjælpe ved opsigelser og karriereskift