Rekruttering af direktører til det offentlige kræver års erfaring

Rekruttering af direktører til det offentlige kræver års erfaring

Når staten og kommunerne skal hyre til det øverste ledelseslag, bruger de i vid udstrækning eksterne rekrutteringsbureauer. Det skyldes ikke mindst den store grobund for rekruttering, som mere end 700 statslige og selvejende institutioner udgør.

Det er vores klare indtryk, at kravene til kommunerne, og det at finde den helt rette profil, er stærkt stigende. Det kan således være værdifuldt for en offentlig instans at tage springet og lade et uvildigt eksternt bureau vurdere, hvilke personer der såvel fagligt som personligt passer ind i organisationen.

Hvorfor netop vælge et eksternt rekrutteringsbureau?

Rekruttering på topniveau kan være en hård opgave, der skal gøres rigtigt første gang og ikke to kommuner er ens. Det er derfor afgørende, at foretage en grundig analyse af den kulturelle profil som kommune, for således at sikrer, at der bliver præsenteret de bedst matchende kandidater, også med fokus på det personlige match.

Rekruttering til det offentlige – Kræver særlige kompetencer

Når overvejelserne eller beslutningen falder på at bruge et eksternt rekrutteringsfirma i ansættelsesprocessen, er det som regel fordi, en særdeles vigtig rolle i organisationen skal besættes. Ledelsen og ansættelsesudvalget har ofte en idé om, hvilken profil man ønsker og måske endda hvilken person, der kan udfylde rollen. Det sker desuden ofte, at profilen eller personen er ansat i en anden kommune eller i staten, hvor vi som ekstern rekrutteringsvirksomhed kan tage kontakt til vedkommende med fuld diskretion.

Den rigtige person er værdifuld

Den rigtige person og den rigtige ansættelse kan ofte generere stor værdi for en kommune og give en tiltrængt skub i en strategisk retning, der gør det muligt for kommunen at udvikle sig i den ønskede retning eller hurtigere, end den ellers ville gøre.

Rekruttering med kemi

Rekruttering af direktører og ledere til det offentlige handler om kemi og forståelse, så begge parter rammer hinandens DNA og går ind for samme mål. I Holmgaard Management indgår altid psykologisk indsigt i form af fx personprofilanalyser – ledelses profiler – og evt. intelligenstest.

Når vi siger ja til en opgave, er det fordi vi har:

  • et indgående kendskab og erfaring på området
  • mange kontakter spredt gennem et stort netværk
  • en grundig forståelse for den ledige stilling og af det offentlige

Holmgaard Management har erfaring med at rekruttere på vegne af kommuner og statslige institutioner på direktør- og lederniveau.

Vi spurgte en af vores offentlige kunder, som ønsker anonymitet, om fordelene ved at samarbejde med et eksternt rekrutteringsbureau.

Hvornår vælger I at anvende rekrutteringsbureauer?

“Vi anvender normalt kun rekrutteringsbureauer i forbindelse med chefstillinger og opefter.”

Hvad ser I efter hos leverandører af rekruttering?

“Vi lægger især vægt på, hvad det pågældende bureau har af erfaring. Træfsikkerheden er også vigtig, og vi skal kunne se en idé i de arbejdsmetoder og værktøjer, der anvendes. Holmgaard Management valgte at anvende DISC-profiler, og det gav et godt supplement undervejs i processen.”

Hvad synes du om rekrutteringforløbet?

“Der var et meget relevant ansøgerfelt, så det var godt. Det vigtigste er i sidste ende altid at finde en person, som har den rette indstilling. Matchet skal jo gå begge veje.”

Hvor vigtig er den rigtige kandidat for jer?”

Der er tale om en kernemedarbejder, som skal kunne arbejde op, ned og til siden i organisationen. Det kan skabe uro og vil koste mange penge ikke at ramme rigtigt, så det er forretningskritisk at finde rette vedkommende.

Betragtningerne fra ovenstående er generelt repræsentative for de tilbagemeldinger, Holmgaard Management i øvrigt modtager fra vores kunder i den offentlige sektor.

Hermed følger andre af vores kunder inden for det offentlige

Domstolsstyrelsen, Vallensbæk Kommune,  Erhvervsstyrelsen, Trafik- og Byggestyrelsen, Energistyrelsen, Miljøministeriet, Kalundborg Kommune, Frederiksberg Kommune, Køge Handelsskole, Frederiksberg Hovedbibliotek, Gladsaxe Kommune, Københavns Universitet, Psykiatrifonden, Center for Kultur & Udvikling, Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab, Copenhagen Capacity, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed,  Jobcenter Hvidovre, Jobcenter Furesø, Ishøj Kommune.