Personprofil analyse

Personprofil analyse – Sikkerhed for valg af rette medarbejder

Personprofil analyse – Sikkerhed for valg af rette medarbejder

Personlighedstest af medarbejdere og ledere   – når I selv rekrutterer

Mange virksomheder vælger at gøre brug at Holmgaard Management når de skal ansætte. Det er et fantastisk supplement til egen proces, at få en personprofil analyse / psykologisk signatur af den medarbejder eller leder som skal ansættes og indgå i samspil med den etablerede organisation. Dette sikre, at man kommer hele vejen rundt om kandidaten – til gavn og sikkerhed for både dig, dine kollegaer og ikke mindst kandidaten.

Der er ingen grund til at være ekspert for at forstå resultaterne af af vores personlighedstest. Resultaterne af spørgeskemaet er designet til at blive analyseret (og forstået) af alle. Holmgaard Management arbejder kun med videnskabelige dokumenterede metoder, og giver altid personlig feedback til både kandidat og virksomhed.

Vores analyseværktøj benyttes til at vurdere:

 • Adfærdsmæssige præferencer
 • Personlighed
 • Bløde og hårde kompetencer
 • Kognitive færdigheder
 • Hvad motiverer?
 • Hvilken type leder vil være den bedste til netop denne person?
 • Evnen til at indlære nyt stof – hurtigt

 Person Profil Analyse:

I 1928 skitserede Dr. William Moulton Marston i USA den oprindelige model som ligger til grund for dette stykke værktøj. Han hævdede at mennesker vil lægge fire grundlæggende egenskaber for dagen, hvor en eller flere af disse ses i arbejdssituationen. Det kaldes DISC-modellen:

 • D – Dominans
 • I – Indflydelse på andre
 • S – Stabilitet
 • C – Tilpasningsdygtighed (Compliance)

Person Profil Analysen tvinger kandidaten til at vælge de ord som bedst eller dårligst beskriver vedkommende selv, hvorved vi efter en bearbejdning rent videnskabeligt får indsigt i personens adfærd. Vi registrerer, hvordan personen reagerer overfor omgivelserne og får indikation om vedkommendes nuværende adfærd. Dette kan så bruges til at vurdere egnethed i forhold til forskellige stillingskrav.

General Intelligence Assessment:

GIA programmet er et veldokumenteret og sikkert testværktøj, som fokuserer på hvilke ”mentale” evner der typisk er brug for, for at kunne udføre en lang række arbejdsfunktioner og opgavetyper effektivt.

GIA programmet er specielt udviklet til:

 1. At måle hvor effektivt en person kan udføre en række opgaver i ”hovedet”, der relaterer sig til arbejdsfunktioner som typisk udføres indenfor arbejdslivet
 2. At måle hvor hurtigt & præcist en person kan udføre visse opgavetyper i hovedet
 3. At måle en persons evne til at indlære ny viden, nye informationer og nye arbejdsmetoder. Man kan sige, at GIA programmet måler hvor meget eller lidt tid en person skal anvende på at opnå sikkerhed i udførelse af nye ar­bejdsfunktioner, opgaver og arbejdsmetoder

I den verden vi lever i stilles der i langt de fleste stillinger varierende krav om ”omstillingsparathed”. Dette begreb kan bl.a. relatere sig til GIA programmet, netop fordi GIA er en indikator for hvor hurtigt og præcist en person kan indlære og bearbejde ny viden.

Derfor giver GIA programmet kandidaten og arbejdsgivere værdifuld information om, hvor­dan netop kandidatens potentiale udnyttes bedst muligt i relation til jobbet, tildeling af arbejdsfunktioner og planlægning af kar­riere.

En af vores kunder udtaler:

Holmgaard Management arbejder på et højt fagligt niveau og gennem relevante tests, feedbackmøder med kandidaterne, samt en efterfølgende konstruktiv dialog, styrkes beslutningsgrundlaget for ansættelse af den kandidat, som har den rette kompetence, samt motivation for stillingen. Holmgaard Management har fungeret som en kompetent sparringspartner i forbindelse med udvælgelse af kandidater til vores ledelse.

U. Schultz, CEO

Hvordan foregår det:

Testen mailes til kandidaten og udføres uden forstyrrelser inden for en given tidsramme.

Efter endt udførelse returneres testen automatisk til Holmgaard Management, hvor selve analysen foregår.

Ved det efterfølgende personlige møde og dialog mellem kunde og kandidat, fremlægger Holmgaard Managements konsulent analysen – det giver det fulde billede af kandidaten.

Omhyggeligt og gennemtænkt kan oplysningerne fra vor test´ bruges til råd, vejledning, motivering, samt teamudvikling – og frem for alt til få placeret det rette menneske i det rette job.

Har du brug for at vide mere, så ring gerne allerede nu på 70 26 61 44 eller brug “kontakt os” og vi kontakter dig inden for få timer

Brancher vi har solid erfaring med:

 • FMCG, Retail, Wholesale
 • It/data og internet
 • Hotel-, restaurant- og turistbranchen
 • Det offentlige, staten og kommuner
 • Teknisk industri & byggebranchen
 • Kommunikation/reklame
 • Finansierings- og rådgivningsvirksomheder
 • Life Science
 • Forsikrings- og pensionsselskaber
 • Jura og administration

Se også: