En ny og hurtig vej til match mellem virksomheder og ansøgere – Kandidatlisten

Holmgaard Management introducerede sidste år Kandidatlisten, hvor virksomheder med enkle søgeord kan finde aktuelle og egnede kandidater til fastansættelser, interim stillinger (freelancere) og bestyrelsesposter.

Kandidaterne er anonymiserede, men vigtige data omkring uddannelse, joberfaring, et kort resumé mm., giver mulighed for på få øjeblikke at finde adskillige potentielle kandidater til bestemte job.

Kandidatlisten

Lars Holmgaard fra Holmgaard Management, er glad for successen med en kandidatliste der vokser uge efter uge.

Et hurtigt kig på listen giver straks et indryk af, at det overvejende er særdeles velkvalificerede kandidater der optræder på listen.

Lars bekræfter da også at det er den generelle tendens, men, at der også findes en masse yngre og nye kandidater og talenter på listen.

Samtidig, oplyser Lars, er der også mange der ønsker at være i Holmgaard Managements database, men som fravælger den åbne liste, da de kan sidde i jobs og har erfaringer, der vil kunne være for genkendelige.

Hvad vises på Kandidatlisten?

Listen viser korte, men væsentlige data, såsom uddannelse, job- og ledelseserfaring samt et kort resumé, hvor kandidaterne beskriver deres erfaringer og motivation for at søge nye udfordringer.
Kandidaterne oplyser også om evt. interesse for bestyrelsesarbejde, der reflekterer mange virksomheders interesse for engagerede medarbejdere.

Endelig viser listen også, om kandidaterne søger fastansættelse, interim (midlertidige opgaver) eller både/og.

Hvordan søger virksomhederne på kandidatlisten?

På spørgsmål om hvordan virksomhederne kan søge på kandidater, fortæller Lars:

Ethvert job har nogle kriterier som skal opfyldes. Det er typisk uddannelse, krav til joberfaring, krav til ledererfaring etc.

Søgningen er lynhurtig. Søger du efter, og skriver ”HD”, har du omgående mere end 100 kandidater. Det kan så indsnævres med yderligere søgeord, som f.eks. type af HD eller specifikke krav til opgaver.

Det er nemt for virksomhederne at søge, bekræfter Lars.

Når jobkravene er præciseret, er det netop afgørende for hvad der med søgeord søges på, og hvad der vises. Eksempler på søgeord er:

Jobbetegnelse
Uddannelse(r)
Erfaring
Sprog
Arbejdssted

Sådan skabes der match mellem kandidater og virksomheder

Når virksomhederne har fundet kandidater de gerne vil høre mere om, noterer de ID-numre i formularen på søgesiden og sender til Holmgaard Management.

Vi tager så kontakt til de aktuelle kandidater og fortæller at der er vist interesse for dem. Hvis kandidaterne fortsat er interesseret, videregiver vi supplerende oplysninger mellem virksomhed og kandidater.
Samtidig, oplyser Lars, screener vi også for andre lignende potentielle kandidater fra hele databasen, således at disse kandidater, som virksomhederne ikke direkte kunne søge på, også indgår i processen.

Inspiration til nyoprettede jobs

Kandidatlisten kan også bruges til inspiration og til at finde den medarbejder som virksomhederne slet ikke vidste at de havde brug for!
Og har de interessante kandidater skrevet, at de også er interesseret i Interim, altså midlertidige stillinger, er dette også en mulighed for at afprøve et evt. samarbejde.
Og, tilføjer Lars, rigtig mange interim opgaver fører som bekendt til senere fastansættelse, så det kan kun yderligere være med til at udvikle og skabe nye jobmuligheder.

Søg selv efter kandidater i kandidatlisten

Om Holmgaard Management

Holmgaard Management er blandt de mest kendte headhunting- og outplacementsvirksomheder i Danmark og opererer også i de øvrige nordiske lande og med internationale stillinger.

Vi har store ambitioner for os selv og vores kunder, og vi har en ufravigelig tro på, at faglig stolthed, grundighed, troværdighed og mange års kendskab til arbejdsmarkedet – samt overholdelse af aftaler – stadigvæk er tungen på vægtskålen, når der vælges samarbejdspartnere eller inden for rekruttering og outplacement.

Vil du vide mere om os og vores ydelser, så ring på +45 7026 6144