Manager Accounting / Regnskabschef søges:

Manager Accounting / Regnskabschef søges

Virksomheden

Er den danske afdeling af en spændende international retail koncern indenfor dagligvarer, der er i rivende udvikling. Vores klient ligger i 17 forskellige lande og har fokus på kvalitetsvarer til den moderne forbruger – til rimelige priser.

Stillingen

På kontoret i Karlslunde syd for København, skal Regnskabschefen lede afdelingen (bestående af 6 medarbejdere) og sikre, der foretages en god og ordentlig bogføring – og at månedsafslutninger og opgørelser til offentlige myndigheder, samt årsafslutning bliver udarbejdet til de fastsatte tidsfrister. Afdelingen har ligeledes ansvaret for at udarbejde alt statistik materiale / nøgletal for kædens ca. 90 butikker.

Medarbejderne i afdelingen er dygtige, selvstændige og stabile med lang anciennitet. Det forventes at Regnskabschefen løbende gennemgår og eventuelt udvikler nye processer og interne arbejdsgange.

Man forventer at overgå til nyt SAP system i løbet af 2018, hvorfor kendskab til implementering og / eller drift af SAP system er en fordel.

Arbejdsområde

Regnskabschefen varetager bl.a. følgende opgaver:

  • Udarbejder månedsafslutninger til de fastlagte terminer.
  • Udarbejder revisionsduelig årsafslutning til de fastlagte terminer.
  • Kontrollerer alle omkostnings- og anlægsfakturaer med hensyn til korrekt kontering og formel korrekthed.
  • Foretager uanmeldt kasseeftersyn i hovedkassen en gang i kvartalet.
  • Kontrollerer om reglerne for datasikring overholdes.
  • Fastlægger terminer for EDB-udskrifter til måneds- og årsafslutning og foranlediger gennemførelse af alle reorganiseringsprogrammer i finansbogholderiet.
  • Kontrollerer saldolisten ved måneds- og årsafslutning og foretager afgrænsninger.
  • Fører anlægskartoteket.
  • Overvåger arbejdsgangen og foretager opgørelser vedrørende ”Toldlageret”.
  • Overvåger indgangen af bonusafregninger og generelle godtgørelser på basis af samlede og enkelte informationer fra indkøb.

Den ideelle kandidat

Vi forventer, du har en videregående økonomisk uddannelse og erfaring fra en lignende stilling i en privat virksomhed (gerne med retail / butiksdrift). Du har 4 -6 års faring som leder af en regnskabsafdeling / bogholderiafdeling.

Du kan selvstændigt udarbejde et regnskab, og du går i det hele taget analytisk til opgaverne, har flair for tal og er superbruger i Excel. Der vil være lidt mundtlig kommunikation på Tysk, så det vil være en fordel med noget kendskab til Tysk.

Personlige egenskaber

Du skal være god til at kommunikere. Du er løsningsorienteret, har fokus på kvalitet og leverancer til tiden. Desuden er du struktureret og omhyggelig med dine opgaver, og du bevarer overblikket, også når der er travlt. Sidst, men ikke mindst, skal du være en synlig forbilledlig leder, der gerne går forrest med et godt overblik og som kan motivere sit team.

Muligheder i stillingen

Stor selvstændighed og handlefrihed indenfor rammerne.

Ansættelse i en koncern med en veldefineret struktur og klare holdninger.

Kan være afløser / substitut for Administrationschefen.

Sprog

Kandidaten skal kunne dansk på modersmål niveau, og dermed kunne skrive og tale dansk flydende. Kendskab til kommunikation på tysk ønskeligt.

Bopæl

Rimelig kørselsafstand Karlslunde.

Ansøgning

Tiltrædelse: snarest muligt.

Venligst send din ansøgning på mail: bog@holmgaardmanagement.dk hurtigst muligt.

For yderligere oplysninger kan Headhunter Jørgen Sparre kontaktes på tlf. 70 26 61 44 eller mobil 21 62 30 55.

Alle henvendelser og personlige oplysninger behandles med respekt og fortrolighed.