Kun få i Danmark ønsker at blive ledere. Er danskere en smule magelige?

Kun få i Danmark ønsker at blive ledere. Er danskere en smule magelige?

En artikel af journalist Iben Schmidt, JP Finans

En artikel i JP Finans af journalist Iben Schmidt sætter fokus på danskeres manglende lederambitioner i et globalt relief.

Baggrund for artiklen:

Artiklen er baseret på en ny rekrutteringsundersøgelse foretaget af Boston Consulting Group blandt 90.000 talenter i det globale erhvervsliv og viser, at danskerne prioriterer at have balance mellem arbejde og privatliv sammenlignet med deres internationale kolleger.

Halvt så mange danskere stræber efter lederstillinger sammenlignet med det globale gennemsnit.

Undersøgelsens resultater tyder på, at danskerne har høj livskvalitet, men der er en bekymring for, at de kan være for godt tilpas i deres velfærdssamfund og ikke ambitiøse nok.

Er danskerne for magelige? Lønnen for lav? Eller har gammeldags ledelse sat en stopper for de unges chefdrømme?
Eksperter og ledere har forskellige bud på, hvorfor kun halvt så mange ansatte herhjemme som på globalt plan ønsker at avancere til et lederjob.

Blandt artiklens eksperter er Britta Borch Egevang, partner i Holmgaard Management

Britta Borch Egevang, der er rekrutteringsspecialist foreslår, at der skal ske en kulturændring for at tilskynde til flere danske ledere, især kvindelige ledere. En årsag til den manglende ambition kan tilskrives den mindre lønforskel mellem specialister og ledere i Danmark. En anden årsag er det høje engagement mellem ledere og medarbejdere i Danmark, som giver medarbejderne mere ansvar og tillid. Endelig tyder noget på, at Jantelovens indflydelse kan spille en rolle i dansk modvilje mod at søge højere stillinger.

Danskerne er talentfulde, men skal bryde “janteloven”-mentaliteten for at blive succesfulde ledere.

Britta Borch Egevang har været HR direktør og siddet i flere direktioner med ansvar for bl. salg, marketing og kommunikation

Britta Borch Egevang fremhæver vigtigheden af balance mellem arbejdsliv og privatliv, især for unge mennesker.

Hun bemærker, at en gammel ledelsesmyte, som er centreret omkring en 35-årig mandlig maratonløber som administrerende direktør, stadig er vedvarende og kan virke afskrækkende på potentielle kandidater.
Ifølge Britta Borch Egevang bør det at løbe maratonløb ikke være en forudsætning for at blive ansat som leder, men derimod er det andre færdigheder og evner, der er vigtigere.

Hele artiklen kan du læse på: https://jyllands-posten.dk/jperhverv/ECE14921679/faa-ansatte-herhjemme-droemmer-om-at-blive-ledere-danskerne-er-maaske-en-lille-smule-magelige/

Britta Borch Egevang Holmgaard Management

Britta Borch Egevang, Partner, Executive Search, Holmgaard Management

Britta Borch Egevang har bl.a. erfaring som HR-direktør i flere virksomheder.

 “Janteloven” kan gøre det svært at være leder på danske arbejdspladser, fordi der er mange holdninger til, hvordan opgaverne skal løses.