Interim manager – Regionschef – søges for klient

Interim manager søges – Regionschef – opstart 1. oktober 

Stillingen

Varighed: 6 måneder med mulighed for fastansættelse

Opgaver og ansvarsområder omfatter bl.a.:  

 • Ledelse af 150-200 medarbejdere, hvoraf den faste stab består af 30.
 • Økonomisk ansvar for overholdelse af strategiske mål, budgetter og prognoser for regionen.
 • Optimere udnyttelsen af ressourcer med sigte på optimering af den samlede indtjening.
 • Sikre at gældende forretningsgange og bemyndigelsesregler overholdes.
 • Overordnet personaleansvar for regionens medarbejdere.
 • Forhandling af overenskomster/lokalaftaler for timelønnede medarbejdere.
 • Styring af kalkulations- og tilbudsfunktion samt opfølgning på afgivne tilbud.
 • Deltage i kontraktforhandlinger i f.m. indgåelse af større kontrakter.
 • Sikre forsvarlig projektstyring herunder planlægning, organinsering, stadevurdering m.m.
 • Afholdelse af driftsmøder med værkfører og projektledere for planlægning af værkstedsproduktion og montage i regionen.
 • Ansvarlig for HMS i regionen, herunder Sikre 1) at lovmæssige regler overholdes, 2) at gældende politikker implementeres og følges af medarbejderne.

Vores klient

Virksomheden er et internationalt multidisciplinselskab inden for energi, industri, marine og byggesektoren og deres ydelser omfatter levering af serviceydelser, produkter og knowhow til forebyggelse af energitab, stillads- og inddækningsservices, regulering af lyd og støj samt brandsikring.

De arbejder offshore og onshore indenfor olie- og gasindustrien, på skibsværfter, raffinaderier og kraftværker. De har også specialiseret sig i medicinalindustrien, fødevareindustrien og bygge- og anlægsbranchen.

Din profil

Du er erfaren linjeleder som kender værdien af at følge dine projekter og medarbejdere tæt. Det er vigtigt, at du er vant til at risikostyre større såvel som mindre projekter økonomisk ud fra produktionskriteriet.

Du er bosiddende på Sjælland, optimalt set Vestsjælland. Der må således påregnes, at skulle bruge ca. 2/3 af tiden i virksomheden i Skelskør, og ca. 1/3 af tiden i headquarter, som er belliggende i Københavnsområdet. Du er endvidere god til se nye muligheder og kommunikere med kunder.

Matcher du ovennævnte

Send venligst omgående og inden den 20. september 2018 dit cv på mail: LH@holmgaardmanagement.DK