En ny og hurtig vej til match mellem virksomheder og ansøgere – Kandidatlisten

Holmgaard Management introducerede sidste år Kandidatlisten, hvor virksomheder med enkle søgeord kan finde aktuelle og egnede kandidater til fastansættelser, interim stillinger (freelancere) og bestyrelsesposter. Kandidaterne er anonymiserede, men vigtige data omkring uddannelse, joberfaring, et kort resumé mm., giver mulighed for på få øjeblikke at finde adskillige potentielle kandidater til bestemte job.

Holmgaard Management har styrket kompetencerne inden for life science

Holmgaard Management har styrket kompetencerne inden for life science Holmgaard Management er dedikeret rekruttering og udvikling af ledere til alle dele af erhvervslivet. Senest har vi knyttet Jan Fritzbøger til som partner med fokus på de særlige forhold, der gør sig gældende indenfor life science. Det sker i en erkendelse af, at dette marked i […]

Rekruttering af direktører til det offentlige kræver års erfaring

Rekruttering af direktører til det offentlige kræver års erfaring Når staten og kommunerne skal hyre til det øverste ledelseslag, bruger de i vid udstrækning eksterne rekrutteringsbureauer. Det skyldes ikke mindst den store grobund for rekruttering, som mere end 700 statslige og selvejende institutioner udgør.