Eksterne konsulenter kan eksekvere effektivt

At rekruttere ekstern arbejdskraft kan tilføre virksomheder værdier som effektivitet, innovation og nye kompetencer i en tidsbegrænset periode. Men grundig forberedelse og forventningsafstemning er essentielt for, at samarbejdet bliver frugtbart.

Følgende artikel blev bragt JP Karriere d. 14. juni 2015.

Interim JP artikel juni 2015