Ekspertråd til rekruttering i smv

Sæt ord på kulturen i dit firma, vær klar over din egen rolle og kig uden for dit netværk – her er ekspertens råd til rekruttering i små og mellemstore virksomheder (smv’er)

At få ansat den rette leder i din virksomhed kan have afgørende betydning for virksomhedens succes og din egen
arbejdsglæde. Men desværre står en række barrierer ofte i kø, som gør det svært for særligt ejerledere at
ansætte den rette.

Det understreger Britta Borch Egevang, der giver Ekspertråd til rekruttering i smv, og som gennem mange år har arbejdet med ejerledede virksomheder,
særligt familieejede firmaer. I dag sidder hun som partner i headhunterfirmaet Holmgaard Management, der
hjælper ejerledere med at rekruttere ledere, en disciplin som hun advarer mod at undervurdere:
“Får du den forkerte leder, kan det let være op til 1 mio. kr., der er spildt,” understreger hun. Dels koster det i
lønkroner, dels kan det betyde, at virksomheden ikke udvikler sig, f.eks. ved at komme i gang med eksportsalg
eller ikke har samme vækst som ved en leder, der performer bedre.
En af barriererne for en god lederrekruttering er, at mange ejerledere baserer deres ansættelse på personlige
præferencer.

“De tager en, de kender, eller en de har hørt om. Det kan gå godt nogle gange, men der er også en stor risiko
for, at det kan gå skidt,” siger Britta Borch Egevang, der også peger på, at mange ejerledere mangler tid,
ligesom mange synes, det er for dyrt at hyre ekstern hjælp til ansættelser.

Sæt ord på kulturen

Første skridt for at sikre en god lederansættelse handler om at blive bevidst om og at få artikuleret
virksomhedens kultur og værdier, som ofte fylder meget for ejerledede, og særligt familieejede, virksomheder.
“Det er noget, ejeren selv kan mærke, men det er ikke sikkert, at de kan sætte ord på det. Det er bl.a. noget af
det, vi hjælper virksomhederne med,” siger Britta Borch Egevang.

Hvis ikke værdier og kultur bliver nedskrevet, kan det være svært at
identificere, hvilken kandidat der matcher virksomheden og ejerne.
I en familieejet virksomhed er det også vigtigt at have klare rammer
omkring familiens rolle og autoritet. Hvis ledere “udefra” fornemmer,
at familiemedlemmer får særbehandling, er det svært at tiltrække
talenter.

“Det er ikke fordi, man ikke f.eks. kan ansætte sin søn som udviklingsdirektør, men så skal der være klare
linjer. Hvis udviklingsdirektøren f.eks. er uenig med den nyansatte leder, har sønnen så altid ret?” siger Britta
Borch Egevang.

Læs mere om God Rekruttering

Ejerens rolle

Det er også afgørende, at ejerens rolle i det nye setup er klart defineret.
“Ligesom i et godt ægteskab eller parforhold, skal man have en opgavefordeling,” understreger Britta Borch
Egevang.
“Hvis du har en ejer, der ansætter en adm. direktør for selv at sidde i bestyrelsen, men ejeren så stadigvæk er
nede i alting og blander sig i alting og siger: “Det skal ikke være på den her måde. Jeg plejer at gøre sådan
her”. Så har den nye leder jo ikke en chance.”
Når det kommer til at finde den rette kandidat, kan man bruge åben rekruttering, men Britta Borch Egevang
peger på, at man ved hjælp fra et rekrutteringsbureau kan få afdækket hele markedet systematisk.
Headhuntere afsøger f.eks. LinkedIn og databaser for at finde en ansøger med de rette kompetencer. Dette
åbner også op for, at du får mere diversitet ind i ledelsen, både ift. køn og branchemæssigt.
“Der er forskellig viden om ting som kunder, processer og digitalisering i forskellige brancher, som vi godt
kunne få udnyttet mere på kryds og tværs,” mener hun.

ekspert i rekruttering - Ekspertråd til rekruttering i smv

Britta Borch Egevang har arbejdet som coach og executive assistant i en række ejerledede virksomheder og har en toårig uddannelse inden for
Family Business/ejerledede virksomheder.

Pas på med de blinde vinkler og gamle vaner, når du skal rekruttere ledere, lyder rådet fra rekrutteringsekspert
Holmgaard Management