Adm. direktør/CEO søges til solid handelsvirksomhed i el-branchen

Adm. direktør søges

Holmgaard Management søger til solid mindre handelsvirksomhed i el-branchen er adm. direktør.

Stillingen:

En stilling med markant påvirkning af virksomhedens udvikling og resultater

Fra virksomhedens kontor i Odense får den nye direktør det overordnede P&L ansvar. Herunder, i tæt samarbejde med den øvrige organisation og bestyrelsen, får du ansvaret for virksomhedens resultater og fortsatte strategiske udvikling. Som et samlingspunkt for hele virksomheden er målet at bevare NST´ stærke position på markedet og ligeledes udvikle virksomhedens produktsortiment, så virksomheden kan vokse på både top- og bundlinje.

Du bliver en del af en spændende virksomhed med en solid ejer, samt dygtige dedikerede medarbejdere. Opgaverne spænder bredt, som det typisk gør i mindre virksomheder, hvor du kommer i berøring med hele spektret fra indkøb af materialer og færdigvarer, lettere produktion, lager, produktudvikling, salg- og kundeservice samt administration/økonomi. Du får derfor en hverdag med varierende opgaver spændende fra det mere strategiske til hands-on opgaver.

Opgaver og ansvarsområder i øvrigt:

 • En formalisering og løbende justering af virksomhedens forretnings- og strategiplaner
 • En optimering af kerneprocesser fra leverandør til kunde
 • At sikre fokus på udvikling af forretningen, hvor brillant kundeservice er et must
 • Opfølgning og opnåelse af opsatte økonomiske og strategiske mål
 • En udvikling af virksomhedens produkter, hvor andelen af egne produkter skal øges
 • Udvikling af virksomhedens medarbejdere, hvor medarbejdertrivsel og en klar og åben kommunikation er prioriteret

Din profil:

Visionær leder der præsterer og imponerer

Du har en relevant uddannelse og baggrund bestående af videregående teknisk uddannelse, gerne koblet med en kommerciel baggrund/viden, og nogle års erfaring som leder eller salgsleder i en internationalt ejet virksomhed. Du skal desuden være stærk inden for økonomisk styring, opfølgning og rapportering.

Som person har du bevist:

 • at du er målrettet og formår at skabe og samarbejde på kryds og tværs i organisationen
 • at du har stort drive, er analytisk og strategiske tænkende
 • at du har visioner og konstant ser nye muligheder og løsninger
 • at du forstår at kommunikere klart og præcist med alle interessenter både internt og eksternt

 

Matcher du ovennævnte og har kompetencer inden for salgsledelse, og har du en inspirerende og motiverende stil, hvor du møder folk i øjenhøjde, uanset hvor de er placeret i organisationen, hører vi gerne fra dig snarest.

Ansættelse og yderligere oplysninger:

Vi afholder løbende samtaler og ansætter når vi har den rette til stillingen.

Send cv og cover letter på nstdk@holmgaardmanagement.dk

For yderligere oplysninger er alle interesserede, der overvejer at ansøge, velkommen til at kontakte managing partner Lars H Linnemann v/Holmgaard Management, tlf. 70 26 61 44.

Om virksomheden:

NST DK. A/S er en dynamisk dansk el-grossist importør/producent med kontor og lager i Odense. Vores primære kunder er grossister, installatører og industrien i Danmark, Sverige, Norge, Færøerne og Grønland.

NST DK. A/S indgår i Lagercrantz Group, som er en værdiskabende teknikkoncern. Koncernen, som består af mere end 50 selskaber, tilbyder egne produkter og produkter fra førende leverandører. Koncernens selskaber fokuserer på at tilbyde specifik teknik til specifikke kundesegmenter.

Lagercrantz Group er noteret på OMX Nasdaq i Stockholm, og koncernens 1450 medarbejdere skaber en omsætning på ca. 4.000 MSEK.

Direktør til DIPD – Institut for Partier og Demokrati

Direktør til DIPD

– Institut for Partier og Demokrati

Til spændende og udfordrende ledelsesopgaver søger Holmgaard Management for DIPD en erfaren leder. Direktøren står i spidsen for DIPD’s sekretariat og repræsenterer sammen med bestyrelsesformanden instituttet udadtil, samt fungerer som en synlig rådgiver/sparringspartner for bestyrelsen og DIPD’s samarbejdspartnere. Der er tale om en spændende stilling med ledelsesansvar for en kompleks organisation og mange forskelligartede opgaver, nationalt såvel som internationalt.

DIPD

DIPD blev oprettet ved lov nr. 530 af 26. maj 2010 som en selvstændig institution med den overordnede vision om, at bidrage til udviklingen af effektive politiske partier og velfungerende flerpartisystemer i udviklingslandene. Initiativet var baseret på den voksende internationale anerkendelse af, at politiske partier er vigtige aktører i et demokrati og ofte betragtes som et svagt led i udviklingen af velfungerende flerpartisystemer.

DIPD består i dag af en bestyrelse, et sekretariat samt to landekontorer i hhv. Nepal og Myanmar.

Instituttet har indtil nu oftest realiseret projekter af 3 års varighed, fortrinsvist i engelsktalende lande. Efter godkendelse fra bestyrelsen initieres halvdelen af projekterne af danske politiske partier og den anden halvdel gennemføres af instituttet selv.

Stillingen

Du fungerer som øverste administrative leder for DIPD, og sikrer dermed de nødvendige projektoplæg, statusrapporter, evalueringsrapporter og strategioplæg. Du er ansvarlig for at videreføre instituttets arbejde med at bidrage til udviklingen af velfungerende demokratiske partier, flerpartisystemer og en demokratisk kultur i udvalgte udviklingslande. I de første 12-24 måneder vil du skulle sætte dig for bordenden i forhold til en række opgaver, som kræver ledelsesmæssig opmærksomhed og organisatorisk forståelse.

Opgaver og ansvarsområder i øvrigt:

 • At DIPD bibeholder og styrker sin position som understøttende funktion for danske politiske partiers partisamarbejde og flerpartisamarbejde i udviklingslande.
 • Daglig ledelse af instituttets medarbejdere og programmer (herunder ”hands on” programansvar).
 • Fortsat opretholde en høj trivsel og motivation blandt medarbejderne.
 • Koordinering omkring Udenrigsministeriets review af bevillingsperiode 2014-2017 forud for forberedelse af en igangværende bevillingsperiode
 • Gennemføre UM’s kapacitetsundersøgelse.
 • I samarbejde med bestyrelsen; have skarpt fokus på nuværende strategi for 2018-2020
 • I samarbejde med bestyrelsen; udarbejde en ny strategi for 2021-2023 og vedtage en fremtidig vision.
 • Planlægge deltagelse i – eller gennemførelse af – konferencer, netværksmøder mv.

Din profil

Den ideelle kandidat har indgående kendskab til arbejdet med politiske partier og har erfaring med projekter i udviklingslande. Du kommer fra en ledende stilling, gerne et politiske parti hvorfra du har indgående kendskab til politiske systemer og beslutningsprocesser, og / eller fra en udviklingsorganisation med fokus på demokrati og menneskerettigheder, og dermed har et kendskab til gældende krav, retningslinjer og processer inden for udviklingssamarbejdet. Gennem karrieren har du opbygget et stort nationalt og internationalt netværk, og behersker engelsk flydende i både skrift og tale.

Det forventes endvidere, at du har relevante forudsætninger for at lede og udvikle et institut inden for den offentlige forvaltning. Det er ønskeligt at du har konkret arbejdserfaring med eller kendskab til forvaltning af offentlige tilskudsmidler, herunder efterlevelse af krav fra Finansministeriet, Udenrigsministeriet samt Rigsrevisionen.

Som person har du den faglige tyngde og viden til at sparre med det politiske miljø, rådgive bestyrelsen og repræsentanter for samarbejdspartnere samt repræsentere instituttet sammen med bestyrelsesformanden. Integritet er centralt, både fagligt og personligt, du skal ligeledes have modet og overblikket til at skære igennem. Du er en stærk kommunikator i mødet med pressen, civilsamfundet og over for samarbejdspartnere, og kan formidle instituttets resultater med troværdighed og overbevisning.

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er en fuldtidsstilling til besættelse pr. 1. oktober 2019.

Direktøren ansættes som chef i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation.

Alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest.

Ansættelse og yderligere oplysninger

Ansøgning og cv sendes på mail til dipd@holmgaardmanagement.dk senest 11. august 2019.

Holmgaard Management bistår DIPD i udvælgelsen af den rette kandidat. Samtaler hos Holmgaard Management forventes at finde sted i ugerne 34 – 35.

En uddybende beskrivelse af stillingen findes på – læs mere her

For yderligere oplysninger er alle interesserede, der overvejer at ansøge, velkommen til at kontakte næstformand Michael Aastrup Jensen på tlf. 33 37 45 22 eller managing partner Lars H Linnemann v/Holmgaard Management, tlf. 70 26 61 44.

Maskinmester/OM/COO

Maskinmester/Operation manager/COO interim/fastansættelse søges

For klient ved Billund søges omgående en interim operations manager (OM) med potentiale til fastansættelse som COO.   

Stillingen   

Nøgleopgaver

 • OM/COO skal sikre virksomheden har en stabil drift
 • OM/COO skal være parat til, især i starten, at indgå hands-on med arbejde på nøgle-maskiner i virksomhedens produktion
 • At sikre at virksomhedens maskiner og mandskab kan producere produkter til kunderne i den rette kvalitet og til rette tid – dvs. overholde produktionsplanen
 • Ledelse af hele produktionen
 • Gennemføre produktions optimeringer
 • Udvikle systemer til løbende forebyggende og vedligehold af produktionsudstyr
 • Sikre godt arbejdsklima
 • At udarbejde rapporter, statistikker og beslutningsgrundlag for virksomhedens CEO
 • At udarbejde omkostningsbudget for virksomhedens produktion og indkøbsfunktion

Ansvarsområder

 • Det primære ansvarsområde for OM/COO er at rekruttere, lede og udvikle kompetencerne i virksomhedens tekniske stab
 • At lede og udvikle virksomhedens produktion, herunder at gennemføre optimeringer, indkøring af ny teknologi, flow optimeringer, samt sikre at virksomheden kontinuerligt er i stand til at levere kvalitetsprodukter til rette tid og pris
 • Ansvarsområdet vil udover produktionen omfatte værksted, bygninger, fremstilling af værktøjer, indkøb af maskiner, lager, indkøb og logistik
 • OM/COO er overordnet ansvarlig for system til sikring af kvalitet, fødevaresikkerhed og sporbarhed (BRC)

Den ideelle profil

Faglige kompetencer

 • Teknisk uddannelse fx maskinmester
 • Lederuddannelse/ledererfaring
 • Hands on tilgang

Erfaringsmæssige kompetencer

 • Solid erfaring som produktionsleder/chef eller fabrikschef
 • Lederstilling i produktionsvirksomhed som er underlagt systemer for fødevaresikkerhed, BRC eller tilsvarende

Personlige kompetencer

 • Råstyrke og vedholdenhed
 • Højt teknisk niveau – både praktisk og kreativt
 • Energi og engagement
 • Veludviklede samarbejdsevner
 • Iderig og opfindsom i forhold til produktionstekniske løsninger
 • God arbejdsleder, som kan skabe engagement og sammenhold
 • Stor personlig fleksibilitet
 • Systematisk, med en god ordenssans
 • Respekt for virksomhedens kultur og egenart
 • Proaktiv
 • Kan navigere i en mindre virksomhed

Succeskriterier

 • At virksomheden har en stabil og effektiv drift
 • At rekruttere og udvikle organisationen specielt indenfor det tekniske område
 • Rette produkt i rette tid, rette kvalitet og rette pris

Vores klient

 • Som underleverandør af specialemballager har virksomheden investeret kraftigt i en teknisk avanceret og unik maskinpark
 •  Producerer og sælger specialemballage primært til fødevareindustrien i Danmark og i udlandet
 • Den primære kundegruppe består af større industrielle bagerier, men virksomheden servicerer også detail- og grossistmarkedet.

Øvrige forhold

 • OM/COO vil blive medlem af koncernens øverste tekniske ledelsesteam
 • OM/COO vil referere direkte til virksomhedens administrerende direktør
 • OM/COO starter som interim 3-6 mdr. hvorefter der er mulighed for fastansættelse
 • Bopæl i rimelig kørselsesafstand til Billund

Matcher du ovennævnte

Tiltrædelse: Asap

Send venligst omgående cv og følgebrev på mail: interim@holmgaardmanagement.dk

Spørgsmål besvares gerne af Lars Holmgaard Linnemann – T.: +45 70 26 61 44

Salgsadministrator/supporter

Holmgaard Management søger for Sima Innovation A/S
– alsidig salgsadministrator / supporter

Stillingen

Til afdelingen for salg og administration på Fyn, søges en frisk og serviceminded intern salgsadministrator til et spændende internationalt og afvekslende job. Du bliver fra dag 1. en del af et innovativt og velfungerende team, der servicerer kunder i ”Defence” industrien world wide. Stillingen refererer direkte til CSO Lars Søndergaard.

 

Arbejdsopgaverne er primært:

 • Support og god service til kunder
 • Kalkulation, tilbudsskrivning, udbudsbehandling og opfølgning
 • Kontakt til myndighederne – myndighedstilladelser ifm. eksport
 • Registrering hos militæret, Nato, EU, UN indkøbsportaler
 • Relations-opbyggende og booking af møder sammen med CSO
 • Opfølgning af marketingskampagner
 • Vedligeholdelse og opdatering af CRM-system
 • Planlægning og booking af messeaktiviteter

Evne til at kommunikere på alle niveauer er endvidere vigtig, idet man internt skal interagere med værkstedet og de tekniske eksperter, og eksternt med kunder med forskellige erhvervsmæssige såvel som kulturelle baggrunde.

Stillingen appellerer til en kandidat som tænker nyt, formår at komme med nye forslag til produkter, og desuden kan medvirke motiverende til den gode team spirit hos Sima Innovation.

Den ideelle kandidat

Din uddannelsesmæssige baggrund er formentlig på kandidatniveau og sprogligt er du på højt niveau på engelsk i skrift og tale, og dette er gerne koblet med gode færdigheder i tysk og/eller fransk.

Vi forventer:

 • At du har erfaring med lignende opgaver
 • Gerne kendskab til ”Defence” industrien
 • Du er serviceminded og velstruktureret i dit arbejde
 • Du har leveret gode resultater både fagligt og personligt

Som en naturlig del af kulturen i Sima Innovation, skal du kunne kommunikere med alle og deler din viden med kollegaer, for hele tiden at være på forkant og optimere til gavn for alle. Desuden vil det være en stor fordel at have erfaring med med de arabiske lande.

Personlige egenskaber

Det er vigtigt, at du:

 • Er kvalitetsbevidst og struktureret
 • Serviceminded
 • Har gåpåmod
 • Udadvendt og humørfyldt

Sprog

Det er et krav, at du behersker dansk og engelsk mundtligt som skriftligt på højt niveau. Gerne koblet med tysk, fransk og/eller arabisk.

Ansøgning og yderligere oplysning

Idet vi ønsker tiltrædelse snarest muligt, vil alle ansøgninger blive behandlet løbende.

Matcher du ovennævnte modtager vi gerne din ansøgning på salgsadministrator@holmgaardmanagement.dk

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Linnemann tlf. 7026 6144

Virksomheden

Sima Innovation ekspandere kraftigt og har senest fået en ordre på levering af maskingeværtårne til 145 mio. De leverer produkter til køretøjer, der forbedrer driftsevne og personlig sikkerhed under vanskelige og risikable forhold til forsvaret i Danmark og flere andre lande i og uden for europa. Sima Innovation designer og leverer således produkter til blandt andet det danske forsvar, firmaer og militære enheder i andre lande som fx Renault Truck Defense.

Sima Innovation er én af verdens bedste på deres felt og lægger meget stolthed i håndværket og innovative løsninger. Virksomheden er særdeles forretnings- og løsningsorienteret. Der lægges vægt på at udvikle markedets bedste produkter, og yde god kundeservice i et frit, tillidsfuldt, afslappet og professionelt arbejdsklima, hvor alle arbejder med ”frihed under ansvar”. Sima Innovation vækster har pt. 12 medarbejdere ansat og er beliggende i Årslev på Fyn.

www.simainnovation.com

 

 

Sales Manager

Sales manager søges

– klar til næste step i karrieren?

Holmgaard Management søger, for international vækstvirksomhed i København, endnu en forretningsorienteret sales manager, der kan varetage og udbygge relationen til deres mange nuværende såvel som kommende nye kunder i Danmark og Sverige. Som sales manager indgår du i virksomheden lederteam og har således indflydelse på udviklingen.

Stillingen

Stillingen er oprettet som et led i at styrke vores klients salgsteam og fortsætte den etablerede nye strategi, med at udvikle og skabe nye langsigtede og succesfulde forretningsforbindelser i Danmark og Skandinavien.

Dine ansvars- og arbejdsopgaverne er primært:

 • Strategisk udøve key account management
 • Være oprigtig interesseret og afdække kundernes behov
 • Fremtidssikre og udvikle porteføljen
 • Være trusted advisor
 • Være løsningsorienteret både interne og eksternt
 • Kunne anvende/benytte in-house specialister i udvikling af kunderne
 • Forstå nuværende og fremtidige nye kundernes købsprocesser
 • Udøve strategisk komplekst salg
 • Udvikle overbevisende businesscases long term

Sekundært skal den nye sales manageren have fokus på new bizz og nye kunder. Der er således tale om alsidig stilling med to fokuspunkter: Key account management og strategisk langsigtet salg – vil også være i samarbejde med kolleger i koncernen om udvikling af internationale kunder.

For at få succes i jobbet skal du have solid forståelse for og erfaring med KAM arbejde og langsigtede salgsprocesser, herunder kunne lytte og spørge ind til behov, ordren og lukke de store såvel som mindre handlen med stærke økonomiske argumentationer. Stillingen kræver en selvkørende kandidat, som kan træffe selvstændige beslutninger og være kreativ inden for aftalte rammer. Sales manageren skal evne at sætte sig ind i komplicerede projekter og kommunikere på alle niveauer. Endvidere skal du evne at samarbejde indadtil, dvs. evne at ”rykke” ved kollegaerne, tænke nyt og turde komme med nye forslag til forandringer/forbedringer.

Din profil

Vi forventer at du har:

 • Kendskab til WMS, logistik, lager/produktionsplanlægning generelt
 • Uddannelsesmæssigt; gerne kommercielt veluddannet, gerne inden for logistik/drift/produktion eller lign. relevant niveau
 • 2-5 års erfaring med relationsskabende KAM arbejde
 • KAM erfaring og er klar til næste step
 • Salg B2B med komplekse projekter til industrien
 • God teknisk og forretningsmæssig IT-forståelse – gerne koblet med salg af licenser og konsulenttimer nationalt såvel som internationalt
 • Gode kommunikationsevner og kan begå dig på alle niveauer i organisationen

Du er desuden forretningsorienteret og velstruktureret i dit arbejde, samt evner hurtigt at identificere og analysere kundens behov og omsætte dette til konstruktive forretningsløsninger.

Du kommunikere og dele du din viden med kollegaer nationalt såvel som internationalt, for hele tiden at være på forkant og optimere forretningen til gavn for alle interessenter.

Du behersker dansk og engelsk på forhandlingsniveau, såvel mundtligt som skriftligt. Desuden vil det være en fordel at kunne begå sig på de skandinaviske sprog.

Personlige egenskaber

Det er vigtigt, at du er ambitiøs, systematisk, tillidsvækkende, initiativrig og kontaktskabende.

Ansøgning

Matcher du ovennævnte, så send venligst, på nedenstående mailadresse, dit cv sammen med et følgebrev som beskriver, hvorfor du ser dig selv som den rette til stillingen.

M: SalesManager@holmgaardmanagement.dk

Spørgsmål til stillingen besvares gerne af Lars Holmgaard – T.: +45 70 26 61 44

CFO / Økonomidirektør

Holmgaard Management søger CFO

CFO til Daurehøj Erhvervsbyg A/S

Er du klar til en udfordrende og spændende stilling i en velkonsolideret byggevirksomhed?

Her får du en enestående mulighed for at opnå en stilling, hvor du personligt kommer til at påvirke virksomhedens udvikling og kan medvirke til at udløse dens store vækstpotentiale.

Vi lægger vægt på at du:

 • Er strategisk tænkende og stærk analytisk
 • Er målrettet, ambitiøs og drevet af vækst
 • Trives godt både med hands on- og værdiskabende arbejde
 • Har gennemslagskraft og er i stand til at motivere dine omgivelser
 • Har erfaring fra en lignende stilling
 • Har solid forretningsforståelse

Vi søger en udadvendt og særdeles ambitiøs person som via korte såvel som langsigtede strategier kan påvirke virksomhedens udvikling i tæt samarbejde med deres CEO og økonomiafdeling samt den øvrige ledelse. Det er essentielt, at du har den helt rigtige indstilling og personlighed, og du begår dig selvfølgelig godt kommunikativt med forskellige typer mennesker både i og uden for virksomheden.

Du er i alle henseender strategisk tænkende og trives med hands on-arbejde koblet med rollen i den værdiskabende del af forretningsledelsen. Du er endvidere resultatorienteret, beslutsom og samtidig motiverende for dine medarbejdere og kollegaer. Du tror på og står ved dig selv, og har den fornødne gennemslagskraft, når ledelsen og andre interessenter udfordrer dig.

Du operer med høj integritet og gennemslagskraft, og er en kulturbærer, der er kendetegnet ved kontinuerligt at implementere og forbedre nye processer og procedurer til at styre projekter og økonomiske forhold. Du formår at rense analyser, data og rapporter for støj og omsætte disse til brugbar og forståelig information og viden til fordel for Daurehøj Erhvervsbygs strategiske ledelse og bestyrelse.

Som leder har du gennemslagskraft og er skarp analytisk og motiverende. Du har erfaring med at drive forretningen, lægge strategier og udvikle KPI’er. Endvidere er du stærk i business intelligence og til at skabe overblik til direktionen og bestyrelsen via hurtig og indsigtsfuld sparring og rapportering på et solidt og transparent niveau.

Du har erfaring fra en lignende stilling, hvor du har ført tilsyn med de daglige finansielle operationer, og haft ansvaret for andre i virksomheden, der berører disse områder og operationer.  Du er i stand til at opbygge ensrettede processer samt en kultur blandt alle i virksomheden til løbende at udføre og rapportere værdiskabende projekt- og risikostyring. Du har endvidere erfaring med forretningsudvikling via BI værktøjer, analyser og stærk kommunikation.

Din personlighed

Du er en ekstrovert person, der besidder en god portion positiv autoritet og ikke mindst humor. Du er udfordrende, ligefrem, resultatorienteret og fleksibel. Du er igangsættende, planlæggende, kritisk styrende og kan udfordre det eksisterede med en strategisk og professionel indsigt. Du har gå på mod, er initiativrig, målrettet og ambitiøs, og i høj grad drevet af vækst og konsolidering

Faglige kvalifikationer

Du har en relevant uddannelse f.eks. cand. merc. aud., statsautoriseret revisor eller en HD i regnskab koblet med erfaring med at lede en økonomifunktion. Herudover har du minimum 5 års erfaring som regnskabschef, CFO, økonomidirektør eller lignende gerne i branchen eller en beslægtet.

Du tilbydes

 • En meget attraktiv stilling, hvor du med fokus på vækst og konsolidering får du det ledelsesmæssige ansvar for økonomiafdelingen og det samlede og overordnede finansielle ansvar for virksomheden
 • Ansættelse i en velkonsolideret og succesfuld virksomhed med stort vækstpotentiale
 • Udfordrende og interessante opgaver herunder at strømline og strukturere processerne internt såvel som eksternt, samt at skabe overblik over værdikæder og væsentlige processer, og derved skabe gennemskuelighed og overskuelighed i økonomifunktionen med henblik på at understøtte og videreudvikle forretningen.
 • Et sundt og behageligt arbejdsmiljø med glade og motiverede kollegaer og medarbejdere, der arbejder med frihed under ansvar
 • Attraktiv gagepakke og vilkår som modsvarer dine kvalifikationer og erfaring

Læs mere om Daurehøj Erhvervsbyg A/S: www.d-byg.dk

Tiltrædelse

Snarest muligt, men vi venter gerne på den rette.

Ansøgning og yderligere oplysning

Matcher du ovennævnte og er klar til en udfordrende og spændende stilling – send venligst din ansøgning og cv på mail: CFO@holmgaardmanagement.dk

Eventuelle spørgsmål besvares gerne af Lars Holmgaard på T.: +45 70 26 61 44

Salgsingeniør søges til Sjælland

Salgsingeniør søges

– til teknologisk førende virksomhed inden for el-net, elektrificeringsprodukter, industriel automation, robotter og motorer.

Kan du skabe langvarige relationer og vil du arbejde med det stærkeste produktprogram? Har du el-teknisk viden og solid salgserfaring på BtB-markedet? Så har vi et super job klar til dig!

Med base på ABB’s hovedkontor i Skovlunde får du salgsansvaret for serviceydelser relateret til frekvensomformere og motorer på hele Sjælland. Med i tasken får du markedets stærkeste produktkatalog, og som opbakning har du et hold af yderst kompetente kolleger, der kan hjælpe med teknisk dybdeviden og salgsstøtte. Samtidig kan du glæde dig til at blive en del af en fantastisk arbejdsplads.

Vores klient tilbyder:

 • Én af Danmarks bedste arbejdsplader med høj etiske værdisæt
 • Knivskarpe, glade og hjælpsomme kollegaer i Skovlunde
 • En kultur med højt til loftet, ansvarlighed, ordentlighed, respekt og troværdighed
 • God fast løn plus bonus, pension, bil, frokostordning o.m.m.

Stillingen:

Rådgivning og langsigtet relationsopbygning er nøgleord i dette job, hvor kunderne primært er store og kendte virksomheder bredt i dansk industri.

Du får selvstændigt salgsansvar fra første kontakt til underskrift og opfølgning. Du fastholder relationer til eksisterende kunder samtidig med, at du proaktivt opdyrker nye kunder på Sjælland. Du har selvfølgelig frihed til selvstændigt at planlægge og afvikle møder samt følge op – med brug af sales force til at strukturere din indsats og optimere dine resultater.

Du vil komme til at arbejde meget bredt og sælge alt fra reservedele til komponenter. Dit fokus bliver at sikre, at vores serviceydelser rulles ud løbende, helst i form af faste servicekontrakter. Mere konkret sammensætter du serviceaftaler med fokus på kundens behov – i samarbejde med tekniske back office kolleger – og udarbejder tilbud til kunderne, store som små. For at få succes, skal du forstå dine kunders forretning og synliggøre den værdi, vores produkter har for dem.

Den ideelle kandidat:

Har B2B salgserfaring og kender værdien af at sælge høj kvalitet.

Du har en teknisk uddannelse suppleret med solid kommerciel forståelse og salgserfaring – eller en kommerciel uddannelse suppleret med salgserfaring fra et teknisk miljø. Uanset baggrund har du konkret viden om el-automation, og du kender til effektelektronik, reguleringsteknik og roterende maskiner. Du er vant til at sælge på BtB-markedet, og med din fokuserede, kommercielle tilgang kan du forklare kunderne, hvordan vores ydelser skaber forretningsmæssig værdi på bundlinjen.

Som person er du kendt for din vindervilje og din evne til at overtale folk med dit store drive og dit gode humør – dine kolleger har ganske enkelt lyst til at være på hold med dig, fordi det er sjovt, og fordi I vinder sammen.

Du trives med ansvar, og du kan planlægge din indsats, så du udnytter din tid bedst muligt. Du har det allerbedst ude hos kunderne, hvor din åbne, positive og nysgerrige tilgang automatisk gør dig vellidt. Troværdighed er en af dine stærkeste værdier, og du er derfor ikke bange for at bringe dine kolleger i spil, hvis der er noget, du ikke selv kan svare på.

Tiltrædelse:

Snarest muligt, men vi venter gerne på den rette.

Ansøgning og yderligere oplysning

Matcher du ovennævnte, og vil have et job med stor afveksling såvel kommercielt som teknisk, så vi kan love dig, at du bliver både udfordret og udviklet på den gode måde.

Send os venligst dit cv og gerne et følgebrev om hvorfor du er den helt rette til denne stilling på mail: Salgsingenior@holmgaardmanagement.dk

Eventuelle spørgsmål besvares gerne af Lars Holmgaard på T.: +45 70 26 61 44

 

 

ABB er teknologisk førende inden for el-net, elektrificeringsprodukter, industriel automation, robotter og motorer. Vi betjener kunder globalt inden for energiforsyning, transport og infrastruktur. Med mere end 130 års innovation skaber ABB i dag fremtiden inden for industriel digitalisering med to klare værdiskabende formål: at transportere el fra en hvilket som helst el-kilde til en hvilken som helst stikkontakt samt at automatisere virksomheder fra råstof til færdigvarer. Som hovedsponsor og teknologipartner for Formel E, den fuldstændig el-drevne internationale FIA motorsportsklasse, flytter ABB grænserne for elektrisk transport i retning af en bæredygtig fremtid. ABB opererer i mere end 100 lande med mere end 147.000 medarbejdere. www.abb.com

 

CEO – adm. direktør

Holmgaard Management søger CEO / adm. direktør

– for Skandinaviens største e-cigaretdistributør 

Virksomheden

Efuma er grundlagt i 2013 og er lige nu den største one-stop-shop distributør af elektroniske cigaretter og e-juice i Skandinavien.

Virksomheden arbejder B2B med kunder fra hele verden pt. i 23 forskellige lande, typisk specialbutikker, tankstationer, kiosker samt detail/dagligvarebutikker.

Som leverandør tilbyder Efuma et af de bredeste totalsortimenter i kategorien og er altid først med det nyeste. Efumas product range omfatter produkter fra alle de kendte og store brands, herunder Smok, Aspire, Eleaf, Innokin og Kangertech, og mere end 7000 forskellige tilbehørsprodukter.

Efuma er succesfuldt ledet af stiftere og nuværende ejere Kristian Svenningsen og Jimmy Mortensen, som fremadrettet fortrinsvis ønsker at fokusere på andre opgaver.

Derfor søges nu en erfaren og handlekraftig CEO, som vil få det overordnede ansvar for den daglige ledelse af virksomheden samt udvikling og opfølgning på alle elementer i virksomheden.

Stillingen

Fra kontoret i Kastrup får den nye CEO ledelsesansvaret for ca. 35 internationale medarbejdere, samt det samlede og overordnede kommercielle ansvar for Efuma med fokus på salg, ledelse og vækst. Du skal med stort engagement og ”fingeren på pulsen” målrettet drive og udvikle virksomhed i et ekspanderende marked world wide. Endvidere skal du via innovativ ledelse af organisationen være synlig og ’hands on’ i den daglige indsats.

Stillingen kræver en person, som har ”gå på mod”, er initiativrig og målrettet, som i høj grad finder motivation ved at fortsætte den positive vækst og konsolidering.

Kandidaten er ansvarlig for følgende hovedopgaver:

 • Strategisk forretningsudvikling og eksekvering
 • Særdeles synlig og motiverende leder, der både evner at og motiveres af at sætte fælles retning og gå forrest
 • Selvstændigt strukturere og professionalisere organisationens ”salgsstyrke”
 • Udfærdige klare performancebaserede mål og KPI’er for hver medarbejder/land/kunde
 • Samle og lede organisationen som Efumas ambassadør, og aktivt stå for branding af Efuma
 • Fortsat sikre leverancer af høj kvalitet til hver en tid
 • Fokus på hele forretningen, personale, salg, indkøb og lager

Kandidaten

Den nye CEO til Efuma har min. 5 års erfaring fra en lignende stilling som CEO eller CSO / salgsdirektør og en dokumenterbar succesfuld track record og gode referencer.

Vedkommende skal være både involverende og grundlæggende et passioneret menneske med højt drive. Du brænder for ledelse og udøver bevidst leadership, og er samtidig en empatisk leder, der naturligt skaber følgeskab ved at udfordre dine medarbejdere og kollegaer. Du har personlig og kommunikativ gennemslagskraft og er en stærk forhandler.

Desuden har du:

 • Stor erfaring med strategieksekvering, salg, HR og ledelse af en salgsorganisation
 • Erfaring med lignende udfordringer og har leveret øget vækst på eksisterende, såvel som på nye kunder og markeder
 • International erfaring med at gennemføre forhandlinger og salg til og med de vigtigste key accounts

Sprog

Dansk og engelsk på et højt niveau er et krav.

Tiltrædelse

Snarest muligt, men vi venter gerne på den rette.

Ansøgning og yderligere oplysning

Matcher du ovennævnte og har mod på denne unikke udfordring, send venligst din ansøgning og cv på mail: CEO@holmgaardmanagement.dk

Eventuelle spørgsmål besvares gerne af Lars Holmgaard på T.: +45 70 26 61 44

Sales Manager søges

Sales Manager søges 

 

Holmgaard Management søger for Consafe Logistics A/S endnu en sales manager (DK/SE).

Virksomheden

Consafe Logistics A/S er i stærk vækst og søger til after sales en forretningsorienteret sales manager, der kan varetage og udbygge relationen til deres mange nuværende såvel som kommende nye kunder i Danmark og Sverige.

Consafe Logistics er en af Europas førende leverandører af Warehouse Management Systems. De designer, udvikler og implementerer løsninger til store og mellemstore virksomheder med internationale operationer inden for alle brancher.

Consafe Logistics hjælper kunder i over 35 lande over hele verden fra kontorer i Sverige, Norge, Danmark, Holland, Polen og Storbritannien.

Stillingen

Stillingen er oprettet som et led i at styrke Consafe Logistics A/S salgs- og lederteam samt fortsætte den etablerede nye strategi, med at udvikle og skabe nye langsigtede og succesfulde forretningsforbindelser i Danmark / Norden. Distriktet er Danmark og Sverige med udgangspunkt fra moderne kontorlokaler i Skovlunde.

Ansvar og arbejdsopgaver

Dine arbejdsopgaverne er primært:

 • At udøve key account management på after sales
 • Udvikle strategiske salgsplaner for komplekst salg
 • Regionsansvarlig for after sales DK og SE
 • Være oprigtig interesseret og afdække kundernes behov
 • Fremtidssikre og udvikle porteføljen
 • Være trusted advisor
 • At sidde med i ledergruppen
 • Være løsningsorienteret både interne og eksternt
 • Kunne anvende/benytte Consafe Logistics eksperter i udvikling af kunderne
 • Give input til nye trends, som kan skabe skræddersyet oplevelse for kunderne
 • Forstå nuværende og fremtidige nye kundernes købsprocesser
 • Udvikle overbevisende businesscases

Desuden skal den nye sales manager have proaktivt fokus på new bizz og nye kunder. Der er således tale om alsidig stilling med to fokuspunkter: Key account management og salg – vil også være i samarbejde med kolleger i koncernen om udvikling af internationale kunder.

I salgsprocessen er sales manageren ansvarlig for hele salgsprocessen, fra indledende kontakter, behovsafdækning, brugsanalyse til præsentation og lukning. Herefter opfølgning og key account management.

For at få succes i jobbet skal kandidaten have solid forståelse for og erfaring med KAM arbejde og salgsprocessen, herunder kunne lytte og spørge ind til behov, ordren og lukke handlen med stærke økonomiske argumentationer. Stillingen kræver en selvkørende kandidat, som kan træffe selvstændige beslutninger og være kreativ inden for aftalte rammer. Sales manageren skal evne at sætte sig ind i komplicerede projekter samt opgaver.

Det er utroligt vigtigt at du kan begå dig og kommunikere på alle niveauer, idet du både skal interagere med topledelsen og manden på gulvet/lageret, hvor de pæne sko skiftes til sikkerhedssko. Succes måles også på evnen til at samarbejde indadtil i Consafe Logistics A/S. Det vil sige evne at ”rykke” ved kollegaerne, tænke nyt og turde komme med nye forslag til forandringer/forbedringer.

Din profil

Vi forventer at du har 3-5 års erfaring med relations skabende KAM (farmer) arbejde/salg B2B med komplekse projekter til industrien, og har kendskab til logistik, lager/produktionsplanlægning generelt, samt har god teknisk og forretningsmæssig IT-forståelse – gerne koblet med salg af licenser og konsulenttimer.

Du er forretningsorienteret og velstruktureret i dit arbejde, samt evner hurtigt at identificere og analysere kundens behov og omsætte dette til konstruktive forretningsløsninger.

Som en naturlig del af dine kulturkompetencer, og som er en naturlig del Consafe Logistics A/S, kommunikere og dele du din viden med kollegaer nationalt såvel som internationalt, for hele tiden at være på forkant og optimere forretningen til gavn for alle interessenter.

Uddannelsesmæssigt er det ønskeligt at du er kommercielt uddannet, gerne cand.merc. i logistik/drift/produktion eller lign. relevant niveau.

Du behersker dansk og engelsk på forhandlingsniveau, såvel mundtligt som skriftligt. Desuden vil det være en fordel at kunne begå sig på de skandinaviske sprog.

Der er ikke til stillingen pt. ledelsesansvar for en medarbejder i back office.

Personlige egenskaber

Det er vigtigt, at du er ambitiøs, systematisk, tillidsvækkende, initiativrig og kontaktskabende.

Ansøgning

Stillingen ønskes besat snarest, men vi venter gerne på den helt rette kandidat. Matcher du ovennævnte, send venligst din ansøgning og cv på mail: salesmanager@holmgaardmanagement.dk

Eventuelle spørgsmål besvares gerne af Lars Holmgaard på +45 70 26 61 44

Consafe Logistics is one of Europe’s leading suppliers of Supply Chain IT, creating competitive advantages for supply chain intense companies worldwide. We design, develop and implement solutions for Production, Warehousing, Transport, Delivery and Store. Our expertise in Supply Chain Execution IT is unique and with the competitive portfolio of; software, hardware and services, our customers gains the advantage in their field. Consafe Logistics’ has 350 employees and helps clients in over 35 countries all over the world from our offices in Sweden, Norway, Denmark, Holland, Poland and the UK. Visit us at www.consafelogistics.com

Interim manager – Marketingchef – søges omgående

Marketingchef søges for ASSA ABLOY Opening Solutions

Interim manager søges – opstart: 1. november   

Stillingen

Varighed:

6 måneder (efter aftale) med mulighed for fastansættelse

Opgaver og ansvarsområder omfatter bl.a.:  

 • Ansvarlig for marketingafdelingen
 • Ansvarlig for intern og ekstern kommunikation, strategi, kanaler, indhold
 • Ansvarlig for al markedsføring, strategi, kanaler, indhold, kampagner – også digitalt dvs. både online og offline
 • Koordinere alle markedsføringstiltag fra koncernen
 • Ansvarlig for fremtidig strategi omkring sociale medier og marketing automation

Jobbet kort:

 • Mange opgaver og projekter i en travl, ambitiøs koncern
 • Direkte reference til adm. direktør
 • Dedikerede medarbejdere – ledelse af 4-5 medarbejdere
 • Transformation af Ruko-brandet til ASSA ABLOY Opening Solution (Er færdigudviklet og klar til implementering)
 • Stor berøringsflade med resten af organisationen
 • Du skal sidde på kontoret i Herlev

Vores klient

ASSA ABLOY koncernen er en af verdens førerende leverandører af løsninger til komplet sikring af døren. I Danmark varetages ASSA ABLOY af Ruko A/S, som er koncernens danske selskab. Nedenfor kan du finde link og information om de to ASSA ABLOY produktgrupper, der føres i Danmark og læse mere om koncernen.

https://www.assaabloy.dk/da/local/assaabloy_dk/

Din profil

 • Gerne 10 års erfaring fra lignede job
 • Gerne erfaring fra international virksomhed med fokus på Customer Experience Management
 • Gerne erfaring fra teknisk branche – både b2c og b2b
 • Stærk kommunikativ profil – både mundtligt og digitalt
 • Lederprofil

Faglighed:

 • Universitetsbaggrund
 • Din værkstøjskasse indeholder: SEO, SOME, og meget andet relaterende …
 • Flydende i dansk, både i skrift og tale
 • Flydende i engelsk, både i skrift og tale

Personlighed:

Engagement, drive, gennemslagskraft, kreativ, innovativ, beslutningsdygtig, samarbejdsvillig, orden, overblik, struktur

Matcher du ovennævnte

Tiltrædelse 1. november

Send venligst omgående cv på mail: LH@holmgaardmanagement.DK

Spørgsmål besvares gerne af Lars Holmgaard – T.: +45 70 26 61 44