Børsen skriver om Interim Ledelse hos Holmgaard Management

Børsen har interviewet Lars Holmgaard Linnemann v/Holmgaard Management om ”Coronakrisen har skubbet på efterspørgslen på midlertidige ansættelse”

Læs mere

Vi valgte en anden løsning, da vi skulle rekruttere en leder hurtigt og smidigt. Corona ændre vaner.

Michael Winter har interviewet Lars H. Linnemann v/Holmgaard Management om headhunting i Covid-19 tiden

Læs mere

Headhunter om ny finansdirektør i Mærsk: Hun er en “gave for Mærsk”

Børsen har interviewet Lars Holmgaard v/Holmgaard Management om valget af Carolina Dybeck Happe som ny finanschef hos Mærsk A/S

Læs mere

Headhunter om Nordberg: Uanset hvor kompetent han er, skal han have tid til TDC

Børsen har interviewet Lars Holmgaard v/Holmgaard Management om valget af Bert Nordberg som TDCs nye bestyrelsesformand

Læs mere

Gigantisk medarbejderflugt – Lars Holmgaard Linnemann interviewet i Altinget

TRIVSEL: Medarbejderne flygter fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser. 39 har forladt organisationen på tre år. Eksperter kalder gennemstrømningen “vanvittig” og advarer om dårlig brug af midler til sårbare unge.

Læs mere

Lederudvikling

Person profil analyse – Sikkerhed for valg af rette medarbejder

Person profil analyse – Sikkerhed for valg af rette medarbejder

Personligheds test af medarbejdere og ledere   – når I selv rekrutterer

Mange virksomheder vælger at gøre brig at Holmgaard Management når de skal ansætte. Det er et fantastisk supplement til egen proces, at få en psykologisk signatur af den medarbejder eller leder som skal ansættes og indgå i samspil med den etablerede organisation. Dette sikre, at man kommer hele vejen rundt om kandidaten – til gavn og sikkerhed for både dig, dine kollegaer og ikke mindst kandidaten.

Der er ingen grund til at være ekspert for at forstå resultaterne af af vores personlighedstest. Resultaterne af spørgeskemaet er designet til at blive analyseret (og forstået) af alle. Holmgaard Management arbejder kun med videnskabelige dokumenterede metoder, og giver altid personlig feedback til både kandidat og virksomhed.

Vores analyseværktøj benyttes til at vurdere:

 • Adfærdsmæssige præferencer
 • Personlighed
 • Bløde og hårde kompetencer
 • Kognitive færdigheder
 • Hvad motiverer?
 • Hvilken type leder vil være den bedste til netop denne person?
 • Evnen til at indlære nyt stof – hurtigt

 Person Profil Analyse:

I 1928 skitserede Dr. William Moulton Marston i USA den oprindelige model som ligger til grund for dette stykke værktøj. Han hævdede at mennesker vil lægge fire grundlæggende egenskaber for dagen, hvor en eller flere af disse ses i arbejdssituationen. Det kaldes DISC-modellen:

 • D – Dominans
 • I – Indflydelse på andre
 • S – Stabilitet
 • C – Tilpasningsdygtighed (Compliance)

Person Profil Analysen tvinger kandidaten til at vælge de ord som bedst eller dårligst beskriver vedkommende selv, hvorved vi efter en bearbejdning rent videnskabeligt får indsigt i personens adfærd. Vi registrerer, hvordan personen reagerer overfor omgivelserne og får indikation om vedkommendes nuværende adfærd. Dette kan så bruges til at vurdere egnethed i forhold til forskellige stillingskrav.

General Intelligence Assessment:

GIA programmet er et veldokumenteret og sikkert testværktøj, som fokuserer på hvilke ”mentale” evner der typisk er brug for, for at kunne udføre en lang række arbejdsfunktioner og opgavetyper effektivt.

GIA programmet er specielt udviklet til:

 1. At måle hvor effektivt en person kan udføre en række opgaver i ”hovedet”, der relaterer sig til arbejdsfunktioner som typisk udføres indenfor arbejdslivet
 2. At måle hvor hurtigt & præcist en person kan udføre visse opgavetyper i hovedet
 3. At måle en persons evne til at indlære ny viden, nye informationer og nye arbejdsmetoder. Man kan sige, at GIA programmet måler hvor meget eller lidt tid en person skal anvende på at opnå sikkerhed i udførelse af nye ar­bejdsfunktioner, opgaver og arbejdsmetoder

I den verden vi lever i stilles der i langt de fleste stillinger varierende krav om ”omstillingsparathed”. Dette begreb kan bl.a. relatere sig til GIA programmet, netop fordi GIA er en indikator for hvor hurtigt og præcist en person kan indlære og bearbejde ny viden.

Derfor giver GIA programmet kandidaten og arbejdsgivere værdifuld information om, hvor­dan netop kandidatens potentiale udnyttes bedst muligt i relation til jobbet, tildeling af arbejdsfunktioner og planlægning af kar­riere.

En af vores kunder udtaler:

Holmgaard Management arbejder på et højt fagligt niveau og gennem relevante tests, feedbackmøder med kandidaterne, samt en efterfølgende konstruktiv dialog, styrkes beslutningsgrundlaget for ansættelse af den kandidat, som har den rette kompetence, samt motivation for stillingen. Holmgaard Management har fungeret som en kompetent sparringspartner i forbindelse med udvælgelse af kandidater til vores ledelse.

U. Schultz, CEO

Hvordan foregår det:

Testen mailes til kandidaten og udføres uden forstyrrelser inden for en given tidsramme.

Efter endt udførelse returneres testen automatisk til Holmgaard Management, hvor selve analysen foregår.

Ved det efterfølgende personlige møde og dialog mellem kunde og kandidat, fremlægger Holmgaard Managements konsulent analysen – det giver det fulde billede af kandidaten.

Omhyggeligt og gennemtænkt kan oplysningerne fra vor test´ bruges til råd, vejledning, motivering, samt teamudvikling – og frem for alt til få placeret det rette menneske i det rette job.

Har du brug for at vide mere, så ring gerne allerede nu på 70 26 61 44 eller brug “kontakt os” og vi kontakter dig inden for få timer

Brancher vi har solid erfaring med:

 • FMCG, Retail, Wholesale
 • It/data og internet
 • Hotel-, restaurant- og turistbranchen
 • Det offentlige, staten og kommuner
 • Teknisk industri & byggebranchen
 • Kommunikation/reklame
 • Finansierings- og rådgivningsvirksomheder
 • Life Science
 • Forsikrings- og pensionsselskaber
 • Jura og administration

Værdibaseret rekruttering minimerer svingdørsansatte

Hvis du vil finde partneren for livet, skal du gå efter mere end dyre sko og tiltrækkende udseende. Sammenfaldende værdier spiller en langt væsentligere rolle, hvis forholdet skal holde, og I skal opleve at vokse sammen og berige og inspirere hinanden.

Sådan er det også, når du skal finde nye medarbejdere. Hvis ikke du finder profiler, der matcher kulturen på arbejdspladsen, er de ikke blot ude af døren, inden velkomstbuketten er visnet. De har også nået at lave så meget støj på arbejdspladsen, at overarbejdskontoen hurtigt bløder. I den sammenhæng er dyre sko og tiltrækkende udseende meget lidt værd. I nogle tilfælde er parametrene ligefrem en udgift, der vil slå negativt ud på alle KPI’er, fordi varedeklarationen simpelthen ikke passer til indholdet. Derfor er det nyttigt at tænke værdibaseret i rekrutteringsprocessen.

Vær konkret i jeres ønsker
Og hvad ligger der så i værdibaseret? Jo, der ligger det, at I som arbejdsplads er konkrete i forhold til at vise en klar retning på, hvad I vil, hvor I vil hen og på den måde give et klart billede af, hvad I er for en arbejdsplads – og hvad I dermed forventer af medarbejderne!

IKEA er et eksempel på en arbejdsplads, der rekrutterer værdibaseret. De viser klart, hvor de vil hen og hvilke værdier, de repræsenterer. De tillægger mangfoldighed stor værdi, for de ønsker at sælge møbler og inventar i alle prisklasser til alle slags mennesker. Ved at sikre sig netop mangfoldighed som et vigtigt kulturfundament, sikrer de også, at deres kunder spejler sig i medarbejderne. Den værdi vægter møbelgiganten højere end uddannelse og baggrund. Og de gør det med succes, fordi vi mennesker har brug for spejlbilleder og identifikation i købsprocessen. Ikke mindst når vi indretter vores trygge hjem, hvilket langt hen ad vejen sker med hjertet.

Hele mennesker gør en forskel
Man kan ikke undvære uddannelse, hvis man vil have job som fx ingeniør, fødselslæge eller togchauffør. Men man kan heller ikke undvære sociale kompetencer, der sikrer, man er i stand til at gå i dialog med sine omgivelser og dermed levere det bedste resultat til tiden. Værdibasseret rekruttering tager udgangspunkt i begge dele, så både hjerne og hjerte har en vigtig rolle. Men komponenterne kan være mixet meget forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads og alligevel – eller netop derfor – være den rigtige cocktail.

Tjek hvordan kvalifikationer omsættes til handling
Værdibaseret rekruttering handler om holdninger, handlinger og ikke mindst adfærd. Kandidaten kan skrive en masse og sige en masse i en ansøgning og til en samtale. Men gør han nu også det, han siger, hvis man giver ham en opgave? Og gør han overhovedet det, der passer ind i arbejdspladsens holdninger? Disse spørgsmål er afgørende at få afdækket i et ansættelsesforløb.

Derfor kan det betale sig at teste kandidaten grundigt og se, hvordan vedkommende reagerer i en given situation. I netop en case vil man kunne se, hvordan en kandidat omsætter kvalifikationer til handling og efterfølgende udtrykker en adfærd.

Yderligere information

Har du brug for at vide mere, så ring til Lars Holmgaard på 70 26 61 44 eller brug vores kontaktformular på www.holmgaardmanagement.dk

Artikel om Interim Management

Artikel om: Interim Management

Tidsbegrænset ledelsessupport ved mangel på unikke kompetencer i en virksomhed kan være altafgørende i forhold til at bevare momentum eller løfte forretningen til nye højder. Med et minimum af formaliteter og forpligtelser for jeres virksomhed kan I leje en leder i en begrænset periode. Denne løsningen kaldes for Interim Management. Interim Management er tilførslen af midlertidige og specifikke ledelsesmæssige ressourcer og kompetencer, der kan aktiveres hurtigt og effektivt. Som virksomhed har I mulighed for at styrke forretningen gennem midlertidig ledelse, også kaldet ’management by demand’, ved akutte eller strategiske udfordringer, som kræver specialiserede kompetencer i en begrænset periode.

Unikke ledelseskompetencer ved akut behov eller nye strategiske udfordringer

Flere forretningsområder kræver et højt fagligt niveau samt erfaren ledelse og beslutningskraft. Med en interim manager får virksomheden en kandidat, som allerede fra dag et er i stand til at eksekvere og gøre det ud for den ressourceperson, som jeres virksomhed står og mangler, hvad enten der er tale om driftsledelse eller strategisk udvikling. Behovet for midlertidig ledelse i form af en interim manager kan have mange årsager. Interim Management anvendes ofte i situationer, hvor der er tale om umiddelbare og kortsigtede behov for en unik kompetence, der ikke kan anvises internt i virksomheden. En interim manager kan også udgøre en strategisk ressource i situationer, hvor der er brug for at få tilført ydereligere eller nye kompetencer til virksomheden.

Nogle almindelige scenarier, hvor midlertidig ledelse kan være en ideel løsning, er ved:

Organisationsændringer eller omstruktureringer fx Fusion, køb/frasalg, turnaround, virksomhedskrise, m.m. Akut mangel på spidskompetencer fx Sygdom, opsigelser, spidsbelastning, branche- eller markedsspecifikke udfordringer, m.m. Forudsigelig mangel på driftskompetencer fx Barsel, orlov, kontinuitet efter en afgang, m.m. Nye strategiske udfordringer fx Nyt projekt, nyt produkt, nyt marked, ny forretningsenhed, m.m.

Sådan gør I ledelsessupport til en variabel omkostning

Fastansættelse af en leder eller direktør udgør en betydelig økonomisk investering for en virksomhed, da der oveni lønomkostninger kommer pension, forsikring, bonus, feriepenge, fratrædelse samt eventuelle yderligere personalegoder. Med Interim Management undgår I de juridiske og økonomiske forpligtelser, der er ved at fastansætte samt de risici, der er for en fejlansættelse ved akut behov for ledelsessupport. Dvs. med et minimum af alt det administrative, og I modtager blot en faktura (B2B). Da midlertidige ledere tilbyder deres kompetencer til en dagsløn, er det en omkostningseffektiv og gennemsigtig løsning sammenlignet med en fastansættelse. Ofte vil ledelse efter behov i form af en interim manager ikke være dyrere sammenlignet med omkostninger ved en fastansat leder i samme periode.

Interim Management kan også give arbejdsro til langsigtet rekruttering

Interim Management kan også bruges i forbindelse med ledelsesrekruttering. På den måde sikrer virksomheden overlevering fra den fratrædende leder samtidig med, at der skabes ro omkring rekrutteringen af den rette kandidat til stillingen i fremtiden. Interim manageren bliver primært valgt på sine faglige kvalifikationer og erfaringer med at have løst opgaver, som modsvarer det akutte behov i virksomheden. Dermed sikrer virksomheden, at kandidaten kan være udførende fra første arbejdsdag. Sideløbende med at interim manageren løser konkrete opgaver i en begrænset periode, kan der således findes den helt rigtige kandidat, som både fagligt og socialt kan indfri virksomhedens strategiplaner og blive en naturlig del af virksomhedens DNA på længere sigt. På den måde, bliver jeres virksomhed både løftet her og nu og i fremtiden.

Har I et behov her og nu

Holmgaard Management har altid ca. 1500 topledere, direktører og specialister i vores eksterne talentdatabase, samt adgang til et betydeligt større internt netværk og database.

 

Yderligere information

Læs her om Interim Management

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din virksomhed kan få glæde af Interim Management – Kontakt Lars H Linnemann 70266144 eller LH(snabelA) holmgaardmanagement.dk

Holmgaard Management blev interviewet til P1

Jan Andersen gav i kraft af sit arbejde med karriererådgivning af ledere råd til prins Nikolais karriereplanlægning.
Læs mere

Rekruttering – det er da noget alle ledere kan?

At finde det perfekte match handler ikke kun om kandidatens faglighed og uddannelsesbaggrund, men i høj grad også om, hvordan kandidatens personlighed matcher virksomhedens værdier. Derfor går Holmgaard Management grundigt til værks med en skræddersyet rekrutteringsproces. Læs mere