Artikel om Interim Management

Artikel om: Interim Management

Tidsbegrænset ledelsessupport ved mangel på unikke kompetencer i en virksomhed kan være altafgørende i forhold til at bevare momentum eller løfte forretningen til nye højder. Med et minimum af formaliteter og forpligtelser for jeres virksomhed kan I leje en leder i en begrænset periode. Denne løsningen kaldes for Interim Management. Interim Management er tilførslen af midlertidige og specifikke ledelsesmæssige ressourcer og kompetencer, der kan aktiveres hurtigt og effektivt. Som virksomhed har I mulighed for at styrke forretningen gennem midlertidig ledelse, også kaldet ’management by demand’, ved akutte eller strategiske udfordringer, som kræver specialiserede kompetencer i en begrænset periode.

Unikke ledelseskompetencer ved akut behov eller nye strategiske udfordringer

Flere forretningsområder kræver et højt fagligt niveau samt erfaren ledelse og beslutningskraft. Med en interim manager får virksomheden en kandidat, som allerede fra dag et er i stand til at eksekvere og gøre det ud for den ressourceperson, som jeres virksomhed står og mangler, hvad enten der er tale om driftsledelse eller strategisk udvikling. Behovet for midlertidig ledelse i form af en interim manager kan have mange årsager. Interim Management anvendes ofte i situationer, hvor der er tale om umiddelbare og kortsigtede behov for en unik kompetence, der ikke kan anvises internt i virksomheden. En interim manager kan også udgøre en strategisk ressource i situationer, hvor der er brug for at få tilført ydereligere eller nye kompetencer til virksomheden.

Nogle almindelige scenarier, hvor midlertidig ledelse kan være en ideel løsning, er ved:

Organisationsændringer eller omstruktureringer fx Fusion, køb/frasalg, turnaround, virksomhedskrise, m.m. Akut mangel på spidskompetencer fx Sygdom, opsigelser, spidsbelastning, branche- eller markedsspecifikke udfordringer, m.m. Forudsigelig mangel på driftskompetencer fx Barsel, orlov, kontinuitet efter en afgang, m.m. Nye strategiske udfordringer fx Nyt projekt, nyt produkt, nyt marked, ny forretningsenhed, m.m.

Sådan gør I ledelsessupport til en variabel omkostning

Fastansættelse af en leder eller direktør udgør en betydelig økonomisk investering for en virksomhed, da der oveni lønomkostninger kommer pension, forsikring, bonus, feriepenge, fratrædelse samt eventuelle yderligere personalegoder. Med Interim Management undgår I de juridiske og økonomiske forpligtelser, der er ved at fastansætte samt de risici, der er for en fejlansættelse ved akut behov for ledelsessupport. Dvs. med et minimum af alt det administrative, og I modtager blot en faktura (B2B). Da midlertidige ledere tilbyder deres kompetencer til en dagsløn, er det en omkostningseffektiv og gennemsigtig løsning sammenlignet med en fastansættelse. Ofte vil ledelse efter behov i form af en interim manager ikke være dyrere sammenlignet med omkostninger ved en fastansat leder i samme periode.

Interim Management kan også give arbejdsro til langsigtet rekruttering

Interim Management kan også bruges i forbindelse med ledelsesrekruttering. På den måde sikrer virksomheden overlevering fra den fratrædende leder samtidig med, at der skabes ro omkring rekrutteringen af den rette kandidat til stillingen i fremtiden. Interim manageren bliver primært valgt på sine faglige kvalifikationer og erfaringer med at have løst opgaver, som modsvarer det akutte behov i virksomheden. Dermed sikrer virksomheden, at kandidaten kan være udførende fra første arbejdsdag. Sideløbende med at interim manageren løser konkrete opgaver i en begrænset periode, kan der således findes den helt rigtige kandidat, som både fagligt og socialt kan indfri virksomhedens strategiplaner og blive en naturlig del af virksomhedens DNA på længere sigt. På den måde, bliver jeres virksomhed både løftet her og nu og i fremtiden.

Har I et behov her og nu

Holmgaard Management har altid ca. 1500 topledere, direktører og specialister i vores eksterne talentdatabase, samt adgang til et betydeligt større internt netværk og database.

 

Yderligere information

Læs her om Interim Management

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din virksomhed kan få glæde af Interim Management – Kontakt Lars H Linnemann 70266144 eller LH(snabelA) holmgaardmanagement.dk